Naturskolen som udgangspunkt for naturoplevelser.

Et samarbejde mellem Lyngborgens-Naturskole og Odsherred Naturskole har gjort det muligt, at vi nu kan tilbyde idéer og vejledning på forskellige niveauer, således at alle, der er "uøvet" i at bruge naturen, kan blive rigere på naturoplevelser samtidig med, at de også oplever en anden side af sig selv.

Involvering i forskellige naturoplevelser er ikke bare en formidling af viden om stort og småt, men giver også langt hen ad vejen et indblik i vort samfund's nyere historie.

Hvorfor bruge naturen som pædagogisk redskab?
Lokale skikke og traditioner er siden tidernes morgen blevet overleveret fra generation til generation, og naturen har til enhver tid i menneskets historie været grundlag for alle kulturer. På trods af evolutionen, kan dette grundlag stadig spores når naturoplevelserne både bliver til Danmarkshistorie og til en kilde til fordybelse, idet man ser på samspillet mellem mennesker og naturen gennem tiderne.

Når Naturskolens gæster tilbringer en del af deres organiserede fritid på landet, gælder det om at danne en modvægt til deres dagligdag.

Naturvejledningsmappe udarbejdet af Odsherred Naturskole kan downloades her:
naturvejledningsmappe
Ønsker I at vide mere om muligheder og betingelser om brug af naturvejleder:
Odsherred Naturskole
Egebjergvej 162
4500 Nykøbing Sjælland
tlf.59 93 02 17
www.odsherred-naturskole.dk